OTWÓRZ
KONTO
Z KARTĄ

i odbierz
nawet 400 zł
za aktywne
korzystanie!

Promocja „Konto z zyskiem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 4500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 8.12.2019 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Nagrody

Otwórz Konto Otwarte dla Ciebie z Kartą i weź udział w Promocji „Konto z zyskiem”,
a możesz otrzymać nawet do:

400 zł

Promocja „Konto z zyskiem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.

Regulamin promocji „Konto z zyskiem”

400 zł to maksymalna wartość wszystkich nagród jakie może otrzymać uczestnik promocji pod warunkiem spełniania wszystkich warunków opisanych poniżej.

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Konto z zyskiem” i otrzymać nawet do 400 zł?

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Złóż wniosek o otwarcie Konta osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 8.12.2019 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta osobistego wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 20.12.2019 r.
Pamiętaj o nadaniu PIN’u do Karty!

Żeby otrzymać nawet 400 zł, należy przejść kilka etapów:

ikona pierwszego etapu

ETAP 1

(grudzień 2019 r.)

Za otwarcie konta i wykonanie min. 3 Transakcji bezgotówkowych Kartą w grudniu 2019 r. otrzymasz 100 zł.

Wypłata nagrody w styczniu 2020 r.

100 zł

Maksymalna suma nagród w tym etapie.

ikona pierwszego etapu

ETAP 2

(styczeń 2020 r.)

Wykonując w tym miesiącu Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną kwotę min. 300 zł otrzymasz 100 zł.

Wypłata nagrody w lutym 2020 r.

100 zł

Maksymalna suma nagród w tym etapie.

ikona pierwszego etapu

ETAP 3

(luty 2020 r.)

Wykonując w tym miesiącu Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną kwotę min. 300 zł oraz wykazując Wpływy min. 1000 zł otrzymasz 100 zł.

Wypłata nagrody w marcu 2020 r.

100 zł

Maksymalna suma nagród w tym etapie.

ikona pierwszego etapu

ETAP 4

(marzec 2020 r.)

Wykonując w tym miesiącu Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną kwotę min. 300 zł, wykazując Wpływy min. 1000 zł oraz wykonując min. 5 Przelewów za pomocą Bankowości elektronicznej otrzymasz 100 zł.

Wypłata w kwietniu 2020 r.

100 zł

Maksymalna suma nagród w tym etapie.

1Rejestracji w promocji „Konto z zyskiem” można dokonać od dnia 15.11.2019 r. do osiągnięcia 4 500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 8.12.2019 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Konto z zyskiem” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij wniosek

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz umowę

Umowę podpiszesz za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie konta w Promocji „Konto z zyskiem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie kontozzyskiem.bnpparibasplus.pl, otwarcie konta korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Konto z zyskiem”.

Napisz do Organizatora Promocji „Konto z zyskiem”: kontozzyskiem@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Konto z zyskiem” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Konto z zyskiem" jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator"). Adres e-mail: kontozzyskiem@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Konto z zyskiem", w tym jej Regulamin, dostępne na stronie kontozzyskiem.bnpparibasplus.pl , której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto z zyskiem" trwa do osiągnięcia 4500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 8.12.2019 r.

Otrzymanie czterech nagród w łącznej wysokości 400 zł, w ramach Promocji „Konto z zyskiem" („Promocja") wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 100 zł:

(i) zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie kontozzyskiem.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 15.11.2019 r. do osiągnięcia liczby 4500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 8.12.2019 r., a następnie

(ii) w terminie od dnia 15.11.2019 r. do 8.12.2019 r. złożenie wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank") Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa") w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste") w sposób określony w Regulaminie promocji „Konto z zyskiem" („Regulamin Promocji") oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 20.12.2019 r.

(iii) w grudniu 2019 r. wykonania min. 3 Transakcji bezgotówkowych.

Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 100 zł:

(i) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,

(ii) w styczniu 2020 r. wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 300 zł.

Otrzymanie Trzeciej nagrody w wysokości 100 zł:

(i) spełnienia warunków do otrzymania Drugiej nagrody,

(ii) w lutym 2020 r.:

- wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 300 zł oraz

- otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł.

Otrzymanie Czwartej nagrody w wysokości 100 zł:

(i) spełnienia warunków do otrzymania Trzeciej nagrody,

(ii) w w marcu 2020 r. :

- wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 300 zł oraz

- otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł oraz

- Wykonania min. 5 Przelewów za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile).

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto z zyskiem" jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).